Warunki korzystania

ostatnia modyfikacja: 2014.06.23

 Warunki korzystania z serwisu

Przeczytaj ten regulamin korzystania zanim zaczniesz korzystać z witryny. Korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację tego regulaminu oraz zgodę na przestrzeganie zasad zawartych w nim. Jeżeli nie zgadzasz się z tymi warunkami, prosimy o niekorzystanie z naszej strony internetowej.

Poleganie na zamieszczonych informacjach i zastrzeżenie  

Materiały zawarte na naszej stronie internetowej mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i nie stanowią lub tworzą porady prawnej lub innej profesjonalnej porady i nie mogą być traktowane jako takie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z dostępu lub skorzystania z informacji zawartych na tej stronie internetowej oraz w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo angielskie wykluczamy wszelką odpowiedzialność za straty lub szkody pośrednio lub bezpośrednio wynikające z korzystania z tej strony internetowej.

Dostęp do naszej strony internetowej

Dostęp do naszej strony internetowej jest dozwolony na czas określony, i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany bez powiadomienia usług świadczonych przez nas na naszej stronie internetowej (patrz poniżej). Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy nasza strona internetowa jest niedostępna w dowolnym czasie lub przez dowolny okres.

Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej na naszej stronie internetowej i w materiałach opublikowanych na tej stronie.

Zabrania się używania jakiejkolwiek części materiałów zawartych na naszej stronie internetowej w celach komercyjnych bez uzyskania zezwolenia na to od nas lub naszych licencjodawców.

Nasza strona regularnie się zmienia

Dążymy do tego, aby na bieżąco aktualizować naszą stronę internetową i możemy zmienić zawartość tej strony w dowolnym czasie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy zawiesić dostęp do naszej strony internetowej lub zamknąć stronę na czas nieokreślony. Dowolny materiał zawarty na naszej stronie internetowej może w dowolnym czasie stracić aktualność, a my nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani do aktualizacji takiego materiału.

Nasza odpowiedzialność

Materiały wyświetlone na naszej stronie internetowej są dostarczone bez żadnej gwarancji, warunków lub poręczeń co do ich prawidłowości. W zakresie dozwolonym przez prawo, my oraz związani z nami strony zewnętrzne niniejszym wyraźnie wykluczamy:

Wszelkie warunki, gwarancje i inne założenia, jakie mogą być odmiennie rozumiane przez ustawę, prawo zwyczajowe lub prawo słuszności. 

Wszelką odpowiedzialność za jakąkolwiek pośrednią, bezpośrednią lub wynikającą stratę lub szkodę, poniesioną przez dowolnego użytkownika w związku z naszą stroną internetową lub w związku z korzystaniem z tej strony, z niemożnością korzystania lub z efektami korzystania z naszej strony internetowej, wszystkimi stronami internetowymi połączonymi z naszą stroną i wszystkimi materiałami umieszczonymi na naszej stronie, w tym bez ograniczenia odpowiedzialność za:

  • utratę dochodów lub przychodów;
  • straty w działalności;
  • utratę zysków lub umów;
  • utratę przewidywanych oszczędności;
  • utratę danych;
  • utratę wartości firmy;
  • zmarnowany czas zarządzania i czas pracy ;

zmarnowany czas zarządzania i czas pracy

 Linki z naszej strony internetowej

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron i zasobów dostarczanych przez strony trzecie, linki te służą wyłącznie informowaniu. Nie sprawujemy kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nich lub za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

Podczas przechodzenia na stronę internetową za pośrednictwem naszej strony polecamy sprawdzić warunki korzystania i politykę prywatności tej strony, w celu zapewnienia zgodności i ustalenia w jaki sposób strona trzecia może korzystać z Twoich informacji.